5 sierpnia 2022

Ciekawe Biznesy w Polsce

O czym warto wiedzieć?

Jak przewierty sterowane pozwalają skrócić czas inwestycji?

Inwestycje polegające na zakładaniu różnego rodzaju podziemnych instalacji jak gaz, prąd, woda czy kanalizacja, wymagają znacznej ingerencji w teren. W duży aglomeracjach miejskich, parkach i innych obszarach o znacznych walorach przyrodniczych zastosowanie metod wykopowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Dużo bardziej korzystne są przewierty sterowane.

Przewierty sterowane – na czym polegają?

Są to bezwykopowe metody, które umożliwiają kładzenie rur pod różnego rodzaju instalacje bez większej ingerencji w teren. Świetnie więc sprawdzają się w takich miejscach jak miasta, parki, rzeki, gdzie tradycyjna metoda wykopowa oznacza burzenie już istniejących ulic, chodników, czy nawet budynków, a w przypadku parków niszczenie przyrody.

Przewierty sterowane rozpoczyna się od wykonania otworu pilotażowego, który następnie przy pomocy takich urządzeń jak rozwiertaki, jest powiększany, czyli rozwiercany do większej średnicy, aby możliwe było wciągnięcie rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Gdy w terenie niespodziewanie pojawią się jakieś przeszkody, np. korzenie drzew, to z powodzeniem można je ominąć zmieniając kierunek lub głębokość.

Dlaczego przewierty sterowane skracają czas inwestycji?

Ta innowacyjna metoda wiertnicza ma bardzo wiele zalet. Do głównych należy przede wszystkim to, że teren pod inwestycje nie zostaje zniszczony, a to wiąże się z dodatkowymi korzyściami, jakie niesie ze sobą metoda przewiertów bezwykopowych. Taką korzyścią jest skrócenie się czasu całej inwestycji. Nie trzeba przede wszystkim wykonywać prac przygotowawczych w terenie jak rozmontowywanie chodników, niszczenie ulic czy budynków, ponieważ w tym przypadku wystarczy jedynie wykonać otwór pilotażowy. Sam proces rozwiercania otworu i montowania tam rur również przebiega znacznie szybciej i efektywniej. Tym samym cała inwestycja powstaje w znacznie krótszym czasie i powoduje mniej zniszczeń.

Czas na rekultywację terenu – tutaj również się oszczędza

Inwestycje pod rurociągi, które wykonuje się metodami tradycyjnymi, znacznie ingerują w teren. Inwestycja nie kończy się więc na zamontowaniu rur, ponieważ po tym musi jeszcze nastąpić rekultywacja terenu. Czasem są to bardzo kosztowne i pociągające za sobą dodatkowe straty czasu prace, które jednak muszą być wykonane. Przewierty sterowane nie ingerują w powierzchnię terenu, więc rekultywacja nie jest potrzebna. Inwestor skraca więc czas trwania instalacji rurociągów również o ten znaczący element całej inwestycji.
W konsekwencji te innowacyjne metody oszczędzają czas i pieniądze.