5 sierpnia 2022

Ciekawe Biznesy w Polsce

O czym warto wiedzieć?

przeciski-pneumatyczne-pod-drogami

Przeciski pneumatyczne

Przeciski pneumatyczne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest konieczność dokonania przewiertu, ale chce się to zrobić bezinwazyjnie. Nie trzeba wówczas niszczyć elementów infrastruktury. Ta metoda sprawdza się zarówno na terenach wiejskich, jak i silnie zurbanizowanych. Jest bezpieczna i szybka. Dzięki niej można położyć różnego rodzaju instalacje bez konieczności naruszania integralności gruntów.

Przeciski pneumatyczne – jak działają?

Przeciski pneumatyczne często nazywane są kretami, gdyż ich ingerencja odbywa się pod ziemią. Są to maszyny pneumatyczne, dzięki którym można łatwo dostać się pod powierzchnię bez konieczności zniszczenia urobku. Mogą przechodzić pod torami kolejowymi czy zbiornikami wodnymi, omijając zgrabnie każdą przeszkodę. Pozwalają tworzyć sieci wodociągowe, telekomunikacyjne, gazowe czy ciepłownicze. To ekonomiczna i nowoczesna metoda postępowania, która nie powoduje szkód w otoczeniu.

Używanie przecisków pneumatycznych

Stosowanie przecisków pneumatycznych z funkcjonalnymi przebijakami to obecnie dość powszechna praktyka, gdyż jest stosunkowo tania i nieszkodliwa. Mogą tu występować dwa rodzaje przecisków w zależności od tego, jaki ma być kierunek prac ziemnych. Pierwszym typem jest przecisk niesterowany, czyli wspomniany kret. Kierunek przecisku ustalany jest tu poprzez ustawienie przebijaka w wykopie początkowym służącym jako baza pod dalsze prace. Istotne znaczenie dla jakości prac mają czynniki takie jak: długość przecisku, wartość użytkowa gruntu bądź tempo przesuwania. Drugim typem przecisków są przeciski wyposażone w sondę nadawczą montowaną do głowicy przebijaka. Działania można optymalnie dostosować do wymagań poszczególnych gruntów.

Zalety przecisków pneumatycznych

Stosowanie metody wykopowej związanej z przeciskami pneumatycznymi jest technologią niezwykle uniwersalną. Nadaje się do różnego rodzaju prac ziemnych, więc może być szeroko wykorzystywana w przemyśle wodnym, kanalizacyjnym, cieplnym, gazowym, etc. Jednym z największych walorów jest tu niewygórowana cena, dzięki czemu udaje się obniżyć koszty inwestycji. Metoda bezwykopowa pozwala łączyć ze sobą dowolne punkty pod ziemią w linii prostej. Przeciski pneumatyczne z łatwością omijają przeszkody i trafiają do wyznaczonego celu przy minimów pracy i dodatkowych czynności. Głowica rozsuwa delikatnie ziemię, tworząc coś na kształt podziemnego tunelu. Odbywa się do bez uszczerbku dla gruntu i znajdującej się na nim roślinności. Jest to zatem nie tylko ekonomiczna metoda, ale także rozwiązanie bardzo dobre z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.